Kết quả tìm kiếm với tag: niopay
Thanh toán ngang hàng thông qua P2P payment api miễn phí từ nioPay
P2P payment là viết tắt của Peer-to-Peer payment, tức là hình thức thanh toán trực tiếp giữa hai bên mà không thông qua bên trung gian nào. Trong thời đại công nghệ hiện nay, P2P payment trở thành phương thức thanh toán phổ biến và tiện lợi, nhất là khi sử dụng các API thanh toán.
BTS Solutions Located at 30 Hoa Lan, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 7855 Clients. Rated: 9/ 10 (Excellent)