Kết quả tìm kiếm với tag: truy xuat nguon goc
Ứng dụng công nghệ Blockchain truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm
Blockchain là công nghệ lưu trữ dữ liệu theo chuỗi. Mỗi khối dữ liệu được móc nối với nhau thông qua các thuật toán phức tạp nhằm đảm bảo khi khối dữ liệu đã được thêm vào chuỗi thì không thể sửa, xóa, thay đổi thứ tự với các công nghệ tính toán hiện nay trong khoảng thời gian cho phép được
BTS Solutions Located at 30 Hoa Lan, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 334435 Clients. Rated: 8.5/ 10 (Excellent)