Kết quả tìm kiếm với tag: bang gia cloud
Nhãn giá điện tử ESL, bảng giá điện tử thông minh quản lý qua cloud, API
Nhãn giá điện tử thông minh là một nền tảng dựa trên đám mây để quản lý, giám sát và có thể tích hợp hệ thống số cho cửa hàng. Đây là hệ thống quản lý tập trung về bảng giá điện tử, bảng thông báo...neoTech cung cấp API và hệ thống Cloud để quản lý thông tin trên nhãn giá điện tử
BTS Solutions Located at 30 Hoa Lan, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 7855 Clients. Rated: 8.7/ 10 (Excellent)