Nhãn giá điện tử ESL, bảng giá điện tử thông minh quản lý qua cloud, API

Nhãn giá điện tử thông minh là một nền tảng dựa trên đám mây để quản lý, giám sát và có thể tích hợp hệ thống số cho cửa hàng. Đây là hệ thống quản lý tập trung về bảng giá điện tử, bảng thông báo...neoTech cung cấp API và hệ thống Cloud để quản lý thông tin trên nhãn giá điện tử

Nhãn giá điện tử ESL thông minh là một nền tảng dựa trên đám mây để quản lý, giám sát và có thể tích hợp hệ thống số cho cửa hàng. Đây là hệ thống quản lý tập trung về bảng giá điện tử, bảng thông báo...neoTech cung cấp API và hệ thống Cloud để quản lý thông tin trên bảng giá điện tử bao gồm quản lý mẫu, giá lý thông tin hiển thị, quản lý tài khoản quản lý.

Hệ thống bảng giá điện từ có những tiện tich như sau:

- Quản lý tập trung do áp dụng công nghệ Cloud

- Sử dụng PIN với tuổi thọ cao

- Hỗ trợ hiển thị nhãn đồ họa, nhãn phân đoạn

- Cập nhật thông tin thời gian thực trong 1 giây

- Cung cấp API, SDK cho việc tích hợp hệ thống thứ ba

Giải pháp bảng giá điện tử (ESL) của neoTech giúp bạn tiết kiệm thời gian với việc cập nhật giá tự động. Nó tiết kiệm chi phí hơn so với báo giấy và cải thiện trải nghiệm của khách hàng với mức giá chính xác, đáng tin cậy.

neoTech giúp các nhà bán lẻ đi đúng hướng để đạt được hiệu suất bằng cách cung cấp nền tảng ESL với TCO thấp nhất. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tương thích về phía trước này hiện đang cho phép chuyển đổi kỹ thuật số tại cửa hàng, từ quản lý giá và tối ưu hóa hoạt động đến cá nhân hóa và các công cụ dự đoán.

Vui lòng liên hệ: 098643 5388 (A. Công)
Email: info@bantayso.com

 

Bài viết gần đây

Bài viết nổi bật

Bình luận

Chưa có comment

Viết bình luận

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 13123 Clients. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)