Kết quả tìm kiếm với tag: blockchain development
Ứng dụng Blockchain trong thương mại điện tử
Xu hướng mua sắm trực tuyến đang dần trở nên phổ biến nhưng vẫn còn đó những bất cập. Liệu ứng dụng Blockchain trong thương mại điện tử sẽ tạo nên những bước ngoặt mới nào? giúp cho ngành thương mại điện tử đạt được hiểu quả tối ưu hơn?
ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
Chuỗi cung ứng Blockchain có thể giúp cho người dùng và các doanh nghiệp theo dõi các thông tin trong quá trình hoạt động như: giá cả, ngày, vị trí, chất lượng và các thông tin liên quan để quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả. Điều này làm tăng khả năng minh bạch thông tin cho các bên liên quan.
BTS Solutions Located at 30 Hoa Lan, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 7855 Clients. Rated: 8.7/ 10 (Excellent)