Kết quả tìm kiếm với tag: quan ly an ninh
Phần mềm giám sát tuần tra bảo vệ thông minh qua QRcode
neoHome là một phần mềm được thiết kế để phù hợp với công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ bằng cách giảm thiểu cũng như loại bỏ thời gian làm việc bằng các thủ tục giấy tờ. neoHome là một hệ thống quản lý, giám sát tuần tra bảo vệ trực tuyến theo thời gian thực dựa trên việc sử dụng thẻ NFC hoặc QR-code.
BTS Solutions Located at 30 Hoa Lan, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 7855 Clients. Rated: 8.7/ 10 (Excellent)