Kết quả tìm kiếm với tag: smart locker
Giải pháp giao nhận hàng hóa thông qua tủ locker thông minh neolock với các hệ thống thương mại điện tử
Xu hướng mua hàng hóa trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh, giản cách xã hội phát triển mạnh mẽ do dó dịch vụ giao nhận hàng hóa sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh khi tiếp xúc giao hàng
Khóa tủ locker thông minh qua APP neolock
Khóa tủ locker thông minh qua APP neolock giúp quản lý tủ đồ cá nhân hiệu quả khi các bạn đến các phòng tập, khu vui chơi việc gửi đồ làm sao bảo mật và an toàn thông qua ứng dụn di động Neolock.
BTS Solutions Located at 30 Hoa Lan, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 23444 Clients. Rated: 8.7/ 10 (Excellent)