Khóa tủ locker thông minh qua APP neolock

Khóa tủ locker thông minh qua APP neolock giúp quản lý tủ đồ cá nhân hiệu quả khi các bạn đến các phòng tập, khu vui chơi việc gửi đồ làm sao bảo mật và an toàn thông qua ứng dụn di động Neolock.

Khóa tủ locker thông minh qua APP neolock bao gồm các chức năng:

- Mở khóa thông qua APP

- xem lịch sử mở khóa

- Chia sẻ quyền quản lý khóa

- Thẻ từ

- Cấp mã mở khóa từ xa theo thời hạn

Khóa tủ locker cabinet giúp quản lý tủ đồ cá nhân hiệu quả khi các bạn đến các phòng tập, khu vui chơi việc gửi đồ làm sao bảo mật và an toàn. Mỗi khách hàng sẽ được phát 1 chiếc thẻ từ cảm ứng ( chiếc thẻ giống như chiếc chiếc chìa khóa ). 

Khi cất đồ và tủ đồ cá nhân quẹt thẻ lên khóa locker được gắn vào cánh tủ đồ. lúc đó tủ đồ sẽ mở ra cho chúng ta cất đồ vào.Khi đóng cửa tủ vào khóa locker cabinet sẽ tự động đóng tủ đồ cá nhân lại. Không ai có thể mở cửa tủ ra được. khi ra về bạn quay lại vị trí tủ cất giữ đồ của mình và quẹt thẻ lên để mở cửa tủ ra lấy đồ.

Bài viết gần đây

Bài viết nổi bật

Bình luận

Chưa có comment

Viết bình luận

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 334435 Clients. Rated: 8.9/ 10 (Excellent)