Phần mềm quản lý và giảm sát kho qua RFID

Hệ thống kho hàng tự động (Automated Storage and Retrieval System – AS/RS) là hệ thống quản lý xuất nhập hàng hoá tự động với sự phối hợp các kỹ thuật cao về cơ khí, tự động hoá và CNTT. Hệ thống này được sử dụng phổ biến trong các kho hàng và trung tâm phân phối có mật độ lưu chuyển lớn với nhiều ràng buộc về quản lý hàng. Một hệ thống AS/RS thường gồm robot tự động chạy trên đường ray theo phương ngang và phương thẳng đứng để vận chuyển hàng, sắp xếp hàng hoá lên kệ.

Với các kho hàng hiện nay, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc chứa hàng, sắp xếp và thông tin bán sản phẩm trong kho. Công việc xuất nhập kho lại phụ thuộc nhiều vào nhân viên thủ kho (như để biết được vị trí lưu trữ…). Do đó, nhu cầu có một kho hàng tự động là chính đáng. Khó khăn hiện nay là mức độ tự động hoá cho kho hàng cần phải xem xét kỹ và nếu đầu tư thì phải có lộ trình xác định để đạt được sự phù hợp với quy mô sản xuất doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý kho cho phép quản lý nhiều hàng hóa, vật tư với nhiều kho. Kiểm soát sự biến động về số lượng và giá trị nhập, khách hàng, nhà cung cấp, cân  đối  vật  tư  và  kế hoạch  sản xuất cho các doanh nghiệp…

MỤC TIÊU

Quản lý vật tư hàng hóa theo một qui trình xuyên suốt từ khâu nhập hàng , xuất hàng cho đến khâu thống kê báo cáo và đánh giá tình hình tồn kho.
Cân đối được lượng vật tư hàng hóa tồn kho với kế hoạch sản xuất nhằm đưa ra quyết định kịp thời chính xác phục vụ cho hoạt động sản xuất và phân phối hàng hóa.
Báo cáo thống kê và truy vấn dễ dàng theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu.

ĐẶC ĐIỂM

Đa ngành: Quản lý vật tư hàng hóa cho nhiều ngành kinh tế khác nhau như kho hàng rời, kho ngoại quan, kho vật tư cho các ngành xây dựng cơ bản …
Đa kho: Quản lý vật tư hàng hóa cho nhiều kho trong một doanh nghiệp, có thể báo cáo tồn kho cho từng kho hoặc tổng hợp tất cả các kho.
Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp: Chương trình cho phép tính toán giá trị tồn kho theo các tiêu chuẩn FIFO, giá bình quân gia quyền, giá đích danh, LIFO.
Đầy đủ: Quản lý toàn bộ thông tin vật tư hàng hóa theo qui định của nhà nước và các chỉ tiêu cụ thể của từng doanh nghiệp.
Nhanh chóng: Cho phép tìm kiếm, truy vấn và lập báo cáo thống kê nhanh chóng theo yêu cầu của lãnh đạo. Phần mềm cho phép chạy qua mạng LAN và Internet.
Tiện dụng: Giao điện thân thiện, hỗ trợ các phím tắt cho các chức năng đẩy nhanh thao tác nhập liệu.
Hiệu quả: Giảm thiểu thời gian và công sức quản lý các phát sinh nhập xuất tồn kho, tăng độ chính xác trong thống kê, đáp ứng nhanh yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Bảo mật: Phân cấp quyền hạn sử dụng theo nhóm người sử dụng và chức năng chi tiết.

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 7855 Clients. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)