Chức năng chính của phần mềm quản lý toà nhà chung cư thông minh neohome

Neohome là một phần mềm quản lý toà nhà chung cư thông minh, được thiết kế để giúp quản lý viên và cư dân dễ dàng quản lý các hoạt động trong toà nhà. Neohome cung cấp nhiều tính năng tiên tiến giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho việc quản lý toà nhà.

Một trong những tính năng của Neohome là quản lý thông tin cư dân. Với tính năng này, quản lý viên có thể cập nhật thông tin cư dân, bao gồm tên, số điện thoại và thông tin liên lạc khác, để dễ dàng liên lạc khi cần thiết. Ngoài ra, cư dân cũng có thể cập nhật thông tin của mình và thực hiện các yêu cầu liên quan đến sửa chữa và bảo trì.

Tính năng khác của Neohome là quản lý các yêu cầu sửa chữa và bảo trì. Quản lý viên có thể tạo các yêu cầu sửa chữa và bảo trì trên Neohome và theo dõi tiến trình của chúng. Cư dân cũng có thể tạo yêu cầu sửa chữa và bảo trì trực tuyến, và theo dõi tiến trình của yêu cầu của mình.

Neohome cũng cung cấp tính năng quản lý bảo vệ và an ninh. Quản lý viên có thể xem và kiểm soát các hệ thống an ninh như camera giám sát, cửa ra vào và báo động. Ngoài ra, Neohome cũng cung cấp tính năng quản lý khóa, cho phép quản lý viên và cư dân quản lý các khóa của mình một cách hiệu quả.

Phần mềm quản lý toà nhà chung cư thông minh neohome có các chức năng chính sau:

  1. Quản lý cư dân: cho phép quản lý thông tin cá nhân của cư dân, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email, tình trạng hợp đồng thuê nhà và lịch sử thanh toán.

  2. Quản lý sự kiện: cho phép tạo lịch trình và quản lý các sự kiện trong toà nhà, bao gồm các cuộc họp, cuộc họp cổ đông, cuộc họp hội đồng quản trị, các sự kiện văn hóa và giải trí.

  3. Quản lý vật tư và thiết bị: cho phép quản lý thông tin về các thiết bị và vật tư trong toà nhà, bao gồm các thông tin về tình trạng sử dụng, bảo trì, sửa chữa, bảo hành và lịch sử sử dụng.

  4. Quản lý tiện ích: cho phép quản lý thông tin về các dịch vụ tiện ích trong toà nhà, bao gồm các thông tin về tình trạng sử dụng, bảo trì, sửa chữa, bảo hành và lịch sử sử dụng.

  5. Quản lý hợp đồng: cho phép quản lý thông tin về các hợp đồng của cư dân và toà nhà, bao gồm các thông tin về thời hạn, giá cả, điều khoản và lịch sử thanh toán.

  6. Quản lý bảo vệ: cho phép quản lý thông tin về các nhân viên bảo vệ trong toà nhà, bao gồm các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, email, lịch làm việc và lịch trình công tác.

  7. Quản lý an ninh: cho phép quản lý thông tin về các thiết bị an ninh trong toà nhà, bao gồm các thông tin về tình trạng sử dụng, bảo trì, sửa chữa, bảo hành và lịch sử sử dụng.

  8. Quản lý kế toán: cho phép quản lý thông tin về tài chính của toà nhà, bao gồm các thông tin về thu chi, lợi nhuận, chi phí và lịch sử thanh toán.

Mỗi chức năng trong phần mềm neohome có nhiều tính năng chi tiết để hỗ trợ cho công tác quản lý toà nhà chung cư thông minh.

Cuối cùng, Neohome cung cấp tính năng quản lý các chi phí liên quan đến toà nhà. Quản lý viên có thể quản lý các chi phí liên quan đến điện, nước, dịch vụ vệ sinh và các chi phí khác. Cư dân cũng có thể xem các hóa đơn của mình trực tuyến và thanh toán chúng thông qua Neohome.

Tóm lại, Neohome là một phần mềm quản lý toà nhà chung cư thông minh rất tiện lợi, mang đến nhiều tính năng hữu ích cho cư dân và quản lý viên. Với Neohome, quản lý toà nhà trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Bài viết gần đây

Bài viết nổi bật

Bình luận

Chưa có comment

Viết bình luận

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 334435 Clients. Rated: 8.7/ 10 (Excellent)