Chức năng cụ thể của hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp neoERP - SAP

Giải pháp hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp neoERP - SAP có các phân hệ chính, bao gồm phân hệ Quản lý bệnh nhân, Quản lý bệnh án, Quản lý viện phí, Quản lý dược phẩm, Quản lý vật tư trang thiết bị, Quản lý xét nghiệm cận lâm sàng, Quản trị tài chính kế toán, Báo cáo thống kê, Quản trị hệ thống và hai phần mềm tiện ích. Dưới đây là một vài thông tin về các chức năng trong các phân hệ đó. 

Quản lý bệnh nhân, bệnh án, viện phí

 • Quản lý các đối tượng bệnh nhân BHYT đồng chi trả – không đồng chi trả, bệnh nhân trẻ em, dịch vụ và các loại bệnh nhân đặc biệt khác với rất nhiều thông tin chi tiết.
 • Quản lý hoạt động đăng ký, khám chữa bệnh ngoại chẩn – ngoại trú, sơ cấp cứu bệnh nhân.
 • Quản lý bệnh án ngoại chẩn – ngoại trú, nội khoa, ngoại khoa, chuyên khoa (mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, v.v…).
 • Quản lý hoạt động điều trị nội trú, thăm khám, cấp phát, trả đổi dược phẩm – vật tư y tế.
 • Quản lý hoạt động phẫu thuật, thủ thuật, truyền máu, truyền dịch, lập tờ điều trị, phiếu chăm sóc, phiếu khám chuyên khoa, v.v..
 • Quản lý hoạt động xuất – nhập – chuyển viện / khoa / trại.
 • Theo dõi quá trình sử dụng giường bệnh, thay đổi lọai bệnh nhân, thay đổi thẻ BHYT.
 • Quản lý tình hình thu – chi viện phí, chủ động thiết lập các loại thu – chi đối với bệnh nhân.
 • Quản lý các loại viện phí, cân đối và tổng hợp viện phí tự động. Triệt tiêu tình trạng thất thu viện phí.

Quản lý xét nghiệm cận lâm sàng

 • Quản lý danh mục nhiều loại xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng: X-quang, siêu âm, điện tim, điện não, hóa sinh, vi sinh, huyết học, nội soi, v.v…
 • Chủ động xây dựng các thông số, chỉ tiêu & đơn vị đo lường cho từng loại xét nghiệm mỗi khi cần loại xét nghiệm mới.
 • Thu thập dữ liệu & hình ảnh từ các thiết bị y tế như máy đo điện tim, nội soi, siêu âm, X-quang, v.v… để lưu trữ kèm thông tin bệnh nhân.
 • Theo dõi và cập nhật giá xét nghiệm cho từng đối tượng bệnh nhân BHYT hay bệnh nhân dịch vụ.

Quản lý dược phẩm

 • Quản lý chứng từ nhập – xuất dược phẩm.
 • Theo dõi việc cấp phát, sử dụng dược phẩm.
 • Quản lý đặt hàng, tiếp nhận và trả lại dược phẩm đối với nhà cung cấp bên ngoài.
 • Quản lý nhập – xuất dược phẩm.
 • Theo dõi mua dược phẩm và chi trả nhà cung cấp.
 • Theo dõi tình hình sử dụng, nhập / xuất / tồn dược phẩm.
 • Lập các báo cáo nhập / xuất / tồn dược phẩm.
 • Lập các báo cáo tình hình sử dụng dược phẩm.

Quản lý vật tư trang thiết bị

 • Quản lý hoạt động nhập – xuất VTTTB và lập các chứng từ liên quan từ khi lập phiếu đến khi xuất kho.
 • Quản lý đặt hàng, tiếp nhận và trả lại VTTTB đối với bên ngoài: nhà cung cấp, nguồn viện trợ, v.v…
 • Quản lý tồn kho VTTTB với thẻ kho chi tiết.
 • Theo dõi việc cấp phát và tình hình sử dụng TTB y tế tạo các khoa trại trong bệnh viện.
 • Quản lý hoạt động sửa chữa, bảo trì, bảo hiểm, bào hành máy móc TTB với chi phí chi tiết.
 • Lập báo cáo xuất/nhập/tồn VTTB, báo cáo tình hình sử dụng & tình trạng từng VTTTB cụ thể.

Quản trị tài chính kế toán

 • Quản lý tổng hợp và thanh toán viện phí.
 • Quản lý kế toán dược.
 • Quản lý kế toán VTTTB.
 • Quản lý kế toán tài sản cố định.
 • Quản lý kế toán thanh toán ngân hàng, thanh toán tiền mặt.
 • Kế toán tổng hợp.

Báo cáo thống kê

 • Báo cáo khám chữa bệnh tại các khoa.
 • Báo cáo thống kê chuyên ngành.
 • Báo cáo xét nghiệm cận lâm sàng.
 • Báo cáo tổng hợp nhập/xuất/tồn kho dược phẩm.
 • Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng dược phẩm.
 • Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng trang thiết bị y tế.
 • Báo cáo quản trị tài chính kế toán.
 • Báo cáo thống kê – tổng hợp cho Phòng Kế hoạch tổng hợp.
 • Báo cáo thống kê – tổng hợp cho Ban giám đốc.

Quản trị hệ thống

 • Thiết lập, quản lý những danh mục chính: danh mục bác sĩ, CB-CNV, chức danh, chức vụ, trình độ học vấn, khoa, trại, phòng, giường, chương / nhóm / bệnh ICD10, phường xã, quận huyện, tỉnh thành, quốc gia, v.v…
 • Quản lý các phân hệ và chức năng hệ thống.
 • Quản lý các nhóm hệ thống.
 • Cấp quyền cho các nhóm.
 • Quản lý người dùng hệ thống.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Công cụ & tiện ích

 • Thư viện y học điện tử.
 • Hội thảo – hội chẩn trực tuyến

Xem thêm chi tiết về hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp neoERP - SAPphần mềm quản lý bệnh viện, phòng khám,...

Giải pháp mới cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - neoERP - SAP

Tính năng nổi bật hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp neoERP - SAP

Cấu trúc của hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp neoERP - SAP

Bài viết gần đây

Bài viết nổi bật

Bình luận

Chưa có comment

Viết bình luận

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 334435 Clients. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)