Phát triển phần mềm quản lý bán hàng neoPOS

Phần mềm quản lý bán hàng neoPOS cung cấp giải phảp bán hàng tiện lợi cho các cửa hàng. Phần mềm chạy trên nền web app, tương thích các thiết bị điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị bán hàng khác.

Phần mềm quản lý bán hàng neoPOS giúp các cửa hàng bán hàng 1 cách tiện lợi, xem doanh số, thu chi, theo dõi tồn kho. Phân tích các báo cáo trực quan và chi tiết để ra quyết định nhanh và chính xác.Thêm hàng hóa mới vào kinh doanh ở bất cứ đâu.

 

Bài viết gần đây

Bài viết nổi bật

Bình luận

Chưa có comment

Viết bình luận

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 234234 Clients. Rated: 9/ 10 (Excellent)